Villkor

uppdaterad september 2021

Klippkort

I avgiften ingår privatlektioner. Varje elev ansvarar för att boka in lektioner under klippkortets giltighetsperiod(6 månader).

 • Giltighetstiden för förbetalt klippkort är sex (6) månader från det datum vi skickat faktura. Giltighetstiden är specificerad på fakturan.
 • Lektioner bokas i första hand via hemsidans bokningsprogram.
 • Elevens ogiltiga frånvaro ersätts ej av ny lektion.
 • Vid giltig frånvaro ersätts lektionen vid gemensamt avtalad tid. Giltig frånvaro gäller lektioner som begärts avbokad fem (5) dagar innan lektionen, eller avbokning vid sjukdom. Max antal sjukdagar vid klippkort på 5 lektioner är en (1), vid klippkort på 10 lektioner är max antal sjukdagar två (2).
 • Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid för igentagning eller vikarie.
 • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna öva på sina läxor mellan lektionstillfällena.

Terminskurs​

I avgiften ingår privatlektioner samt möjligheten att uppträda på konsert. Varje elev bokar en fast lektionstid som gäller varje undervisningsvecka under terminen, vars datum inkl. lov finns angivet på hemsidan.

 • Terminskursens lektioner ska avverkas under angiven termin. Tidspecifikationer för terminen finns under “Harpundervisning” på hemsidan.
 • Elevens ogiltiga frånvaro ersätts ej av ny lektion.
 • Vid giltig frånvaro ersätts lektionen vid gemensamt avtalad tid. Giltig frånvaro gäller lektioner som begärts avbokad fem (5) dagar innan lektionen, eller avbokning vid sjukdom. Max antal sjukdagar vid Terminskurs Andante är tre (3), max antal sjukdagar vid Terminskurs Allegro är sex (6).
 • Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid för igentagning eller vikarie.
 • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna öva på sina läxor mellan lektionstillfällena.

Provlektion

 • Provlektioner kan endast bokas av nya elever.
 • Eventuell avbokning skall ske via sms eller e-post senast 24 timmar före överenskommen tid. Provlektion som ej avbokas i tid faktureras med full avgift.
 • Giltighetstiden för förbetald provlektion är sex (6) månader från det datum vi skickat faktura. Giltighetstiden är specificerad på fakturan.
 • Giltighetstiden för andra erbjudanden gäller enligt angivet datum.
 • Om eleven går vidare med någon av lektionspaketen kan kostnaden för provlektionen dras av priset för lektionerna. Provlektionen räknas då som den första lektionen i lektionspaketet.

Villkor för betalning

Fakturering

Aktuell prislista tillämpas vid debitering och fakturering sker samma dag som kursen är bokat.

Fakturering sker per mail. 

Faktura löper på 30 räntefria dagars betalningstid, därefter tillkommer en dröjsmålsränta på 12 % räknat från och med fakturans förfallodatum till och med dagen som betalningen är Harpskola Stockholm AB tillhanda.

Vid försenad betalning debiteras kunden, utöver dröjsmålsräntan, en lagstadgad förseningsersättning om 450 kr genom en påminnelsefaktura. Har betalningen inte kommit Harpskola Stockholm AB tillhanda 14 kalenderdagar efter fakturans ursprungliga förfallodag övergår ärendet till ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kunden står för eventuella kostnader som uppstår i samband med föreläggandet.

​​Lagstadgad påminnelseavgift som tillämpas för konsumenter är 60 kronor. Lagstadgad avgift för inkassokrav som tillämpas för konsumenter är 180 kronor.

Moms

Samtliga priser på denna hemsida är inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel och förbehåller oss rätten att ändra priser och paket utan förhandsbesked.

Betalningsalternativ

Betalning kan ske på flera sätt;

 • Insättning på bankgiro
 • Swish 0730244698.

Ångerrätt

Vid bokning via internet har kunden 14 dagars ångerrätt från det att bokning bekräftats av Harpskola, i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen 10 § (Lag 2014:14). I händelse av återbud till påbörjad kurs skickas en separat faktura för avverkade lektionstillfällen, oavsett om man har dykt upp på dem eller ej, samt en administrationskostnad på 500:-. Priset per lektion är i detta fall enligt gällande prislista för enstaka lektioner(”Provlektion”).

Delbetalning

Vi erbjuder möjlighet att delbetala på två månader via faktura.
Fakturaavgiften som tillkommer är 50:- per faktura.

Force Majeur

Om tillstånd som sorteras som force majeur uppstår är Harpskola Stockholm AB befriad från sina förpliktelser.
 

Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter på Harpskola Stockholm AB

För Harpskola Stockholm AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.
I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Harpskola Stockholm AB:s verksamhet är Harpskola Stockholm AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra fakturering. Om eleven är under 18 år behöver vi en målsmans hela personnummer.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för bokningssystem eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Övrigt

Harpskola äger rätt att använda fotografier, filmer, etc., kring undervisningen enligt lagen om upphovsrätt 2 § (Lag 2005:359) och 6 §.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på gdpr@harpskola.se 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.